کلام امیر در نهج البلاغه


عفو و گذشت دشمن

 

 

امام علیه السلام درعفو وگذشت ازدشمن میفرمایند

 

هرگاه  بر دشمنت  دست یافتی، پس بخشش و گذشت  از 

او را شکر و سپاس  توانایی  بر او قرار ده!

یعنی کسیکه از دشمنش بگذرد،خداوند به او اجر و پاداش 

عطا فرماید.

 

نهج البلاغه:حکمتها:باب دهم 

 

...

سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/٩